TURYSTO, PAMIĘTAJ!

 

Zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28 września 1991 r. (z póz. zm.) lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne jednak z pewnymi ograniczeniami takim jak:

 • uprawy leśne do 4 m;
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
 • ostoje zwierząt;
 • źródliska rzek i potoków;
 • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiące własność Skarbu Państwa gdy:

 • wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
 • występuje duże zagrożenie pożarowe;
 • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4 m wysokości, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.

 

Turysto przebywając w lesie unikaj miejsc gdzie:

 • odbywają się prace gospodarcze;
 • odbywają się polowania;
 • oraz miejsc, które są objęte zakazem wstępu lub czasowym ograniczeniem.

 

Pamiętaj, że w lesie możesz spotkać następujące zagrożenia:

 • wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. mróz, gołoledź, itp.);
 • wynikające z trudnych warunków terenowych (wykroty, bagna, zapadliska, itp.);
 • związane z ukąszeniem przez owady (komary, kleszcze, szerszenie, pszczoły, osy, itp.);
 • powodowane na skutek dzik zwierząt (żmija, lis, wilk, dzik, jeleń, itp.);
 • związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (konary, gałęzie, surowiec);
 • związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem;
 • wynikające z obecności w lesie osób trzecich.

 

W czasie przebywania w lesie zachęcamy do skorzystania z

Banku Danych o Lasach.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami korzystania z obiektów i urządzeń turystycznych:

 

Przypominamy, że na terenie Nadleśnictwa Turawa obowiązuje całoroczny zakaz rozpalania ognisk oraz używania otwartego ognia.